Podstawa programowa
12 Technik pojazdów samochodowych 12 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 11 Technik mechanik 11 Technik technologii żywności 10 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 9 Technik hutnik 9 Technik odlewnik 9 Mechanik pojazdów samochodowych 9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 8 Technik budowy dróg 8 Technik mechatronik 8 Technik górnictwa odkrywkowego 8 Technik górnictwa otworowego 8 Technik górnictwa podziemnego 8 Technik wiertnik 8 Technik technologii wyrobów skórzanych 8 Technik transportu drogowego 8 Technik hodowca koni 8 Technik ogrodnik 8 Technik pszczelarz 8 Technik rolnik 8 Technik rybactwa śródlądowego 8 Technik optyk 8 Technik agrobiznesu 8 Operator obrabiarek skrawających 8 Mechanik motocyklowy 8 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 8 Operator maszyn i urządzeń hutniczych 8 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 8 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 7 Technik budownictwa wodnego 7 Technik inżynierii sanitarnej 7 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 7 Technik elektryk 7 Technik elektronik 7 Technik technologii chemicznej 7 Technik garbarz 7 Technik obuwnik 7 Technik technologii drewna 7 Technik technologii szkła 7 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 7 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 7 Technik włókiennik 7 Technik procesów drukowania 7 Technik procesów introligatorskich 7 Technik urządzeń dźwigowych 7 Technik przemysłu mody 7 Technik budowy jednostek pływających 7 Technik ceramik 7 Technik leśnik 7 Technik przetwórstwa mleczarskiego 7 Technik logistyk 7 Technik fotografii i multimediów 7 Technik żywienia i usług gastronomicznych 7 Technik telekomunikacji 7 Technik usług fryzjerskich 7 Jeździec 7 Technik handlowiec 7 Technik księgarstwa 7 Ogrodnik 7 Pszczelarz 7 Rolnik 7 Rybak śródlądowy 7 Zdun 7 Cieśla 7 Szkutnik 7 Monter systemów rurociągowych 7 Kominiarz 7 Monter kadłubów jednostek pływających 7 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 7 Optyk-mechanik 7 Zegarmistrz 7 Mechatronik 7 Górnik eksploatacji podziemnej 7 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 7 Górnik eksploatacji otworowej 7 Wiertacz 7 Kierowca mechanik 7 Operator maszyn leśnych 6 Technik budownictwa 6 Technik renowacji elementów architektury 6 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 6 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 6 Technik energetyk 6 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 6 Technik elektroniki i informatyki medycznej 6 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 6 Technik przeróbki kopalin stałych 6 Technik automatyk 6 Technik gazownictwa 6 Technik architektury krajobrazu 6 Technik mechanik okrętowy 6 Technik awionik 6 Technik mechanik lotniczy 6 Technik weterynarii 6 Fotograf 6 Technik teleinformatyk 6 Technik usług pocztowych i finansowych 6 Magazynier-logistyk 6 Kucharz 6 Fryzjer 6 Sprzedawca 6 Monter konstrukcji budowlanych 6 Murarz-tynkarz 6 Kamieniarz 6 Betoniarz-zbrojarz 6 Monter nawierzchni kolejowej 6 Monter budownictwa wodnego 6 Dekarz 6 Monter izolacji budowlanych 6 Monter izolacji przemysłowych 6 Monter sieci i instalacji sanitarnych 6 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 6 Monter stolarki budowlanej 6 Lakiernik 6 Modelarz odlewniczy 6 Blacharz 6 Blacharz izolacji przemysłowych 6 Blacharz samochodowy 6 Kowal 6 Ślusarz 6 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 6 Mechanik precyzyjny 6 Złotnik-jubiler 6 Koszykarz-plecionkarz 6 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 6 Drukarz 6 Introligator 6 Elektryk 6 Elektromechanik 6 Elektronik 6 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 6 Przetwórca ryb 6 Wędliniarz 6 Cukiernik 6 Piekarz 6 Stolarz 6 Krawiec 6 Kuśnierz 6 Tapicer 6 Garbarz skór 6 Obuwnik 6 Kaletnik 6 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 6 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 6 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 6 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 6 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 6 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 6 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 6 Pracownik pomocniczy krawca 6 Pracownik pomocniczy mechanika 6 Pracownik pomocniczy ślusarza 6 Pracownik pomocniczy stolarza 6 Asystent fryzjera 5 Technik analityk 5 Technik geodeta 5 Technik geolog 5 Technik inżynierii środowiska i melioracji 5 Technik papiernictwa 5 Technik pożarnictwa 5 Technik transportu kolejowego 5 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 5 Stroiciel fortepianów i pianin 5 Technik budowy fortepianów i pianin 5 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 5 Technik nawigator morski 5 Technik rybołówstwa morskiego 5 Technik żeglugi śródlądowej 5 Technik lotniskowych służb operacyjnych 5 Technik elektroradiolog 5 Technik sterylizacji medycznej 5 Technik farmaceutyczny 5 Protetyk słuchu 5 Technik dentystyczny 5 Technik ortopeda 5 Asystentka stomatologiczna 5 Higienistka stomatologiczna 5 Technik masażysta 5 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 5 Technik ochrony środowiska 5 Opiekunka dziecięca 5 Ortoptystka 5 Terapeuta zajęciowy 5 Technik ekonomista 5 Technik eksploatacji portów i terminali 5 Technik spedytor 5 Technik organizacji reklamy 5 Technik administracji 5 Asystent osoby niepełnosprawnej 5 Opiekun osoby starszej 5 Opiekun w domu pomocy społecznej 5 Opiekunka środowiskowa 5 Florysta 5 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 5 Technik informatyk 5 Technik tyfloinformatyk 5 Technik realizacji dźwięku 5 Technik realizacji nagrań i nagłośnień 5 Technik prac biurowych 5 Technik obsługi turystycznej 5 Technik hotelarstwa 5 Technik rachunkowości 5 Technik archiwista 5 Kelner 5 Technik usług kosmetycznych 5 Technik turystyki wiejskiej 5 Opiekun medyczny 5 Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Odnośnik Nazwa
E3-TECH-2.1-RL.06 Jeździectwo i trening koni
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-2.1-TG.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-TECH-2.1-TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-TECH-2.1-TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-TECH-2.1-TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-TECH-2.1-TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-TECH-2.1-TG.06 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-TECH-2.1-TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-2.1-ST.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1