Podstawa programowa
5 Technik analityk 5 Technik geodeta 5 Technik geolog 5 Technik budownictwa 5 Technik budownictwa wodnego 5 Technik inżynierii środowiska i melioracji 5 Technik renowacji elementów architektury 5 Technik budowy dróg 5 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 5 Technik inżynierii sanitarnej 5 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 5 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 5 Technik elektryk 5 Technik energetyk 5 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 5 Technik elektronik 5 Technik mechatronik 5 Technik elektroniki i informatyki medycznej 5 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 5 Technik mechanik 5 Technik pojazdów samochodowych 5 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 5 Technik papiernictwa 5 Technik technologii chemicznej 5 Technik górnictwa odkrywkowego 5 Technik górnictwa otworowego 5 Technik górnictwa podziemnego 5 Technik hutnik 5 Technik odlewnik 5 Technik przeróbki kopalin stałych 5 Technik wiertnik 5 Technik automatyk 5 Technik garbarz 5 Technik gazownictwa 5 Technik obuwnik 5 Technik pożarnictwa 5 Technik technologii drewna 5 Technik technologii szkła 5 Technik technologii wyrobów skórzanych 5 Technik transportu drogowego 5 Technik transportu kolejowego 5 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 5 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 5 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 5 Technik włókiennik 5 Stroiciel fortepianów i pianin 5 Technik budowy fortepianów i pianin 5 Technik procesów drukowania 5 Technik procesów introligatorskich 5 Technik urządzeń dźwigowych 5 Technik przemysłu mody 5 Technik budowy jednostek pływających 5 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 5 Technik ceramik 5 Technik architektury krajobrazu 5 Technik hodowca koni 5 Technik ogrodnik 5 Technik pszczelarz 5 Technik rolnik 5 Technik rybactwa śródlądowego 5 Technik leśnik 5 Technik przetwórstwa mleczarskiego 5 Technik technologii żywności 5 Technik mechanik okrętowy 5 Technik nawigator morski 5 Technik rybołówstwa morskiego 5 Technik żeglugi śródlądowej 5 Technik awionik 5 Technik mechanik lotniczy 5 Technik lotniskowych służb operacyjnych 5 Technik elektroradiolog 5 Technik sterylizacji medycznej 5 Technik farmaceutyczny 5 Protetyk słuchu 5 Technik dentystyczny 5 Technik ortopeda 5 Technik weterynarii 5 Asystentka stomatologiczna 5 Higienistka stomatologiczna 5 Technik optyk 5 Technik masażysta 5 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 5 Technik ochrony środowiska 5 Opiekunka dziecięca 5 Ortoptystka 5 Terapeuta zajęciowy 5 Technik agrobiznesu 5 Technik ekonomista 5 Technik eksploatacji portów i terminali 5 Technik logistyk 5 Technik spedytor 5 Technik organizacji reklamy 5 Technik administracji 5 Asystent osoby niepełnosprawnej 5 Opiekun osoby starszej 5 Opiekun w domu pomocy społecznej 5 Opiekunka środowiskowa 5 Technik fotografii i multimediów 5 Florysta 5 Technik żywienia i usług gastronomicznych 5 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 5 Technik teleinformatyk 5 Technik informatyk 5 Technik tyfloinformatyk 5 Technik realizacji dźwięku 5 Technik realizacji nagrań i nagłośnień 5 Technik telekomunikacji 5 Technik prac biurowych 5 Technik usług pocztowych i finansowych 5 Technik obsługi turystycznej 5 Technik hotelarstwa 5 Technik rachunkowości 5 Technik archiwista 5 Kelner 5 Technik usług fryzjerskich 5 Technik usług kosmetycznych 5 Technik turystyki wiejskiej 5 Technik handlowiec 5 Technik księgarstwa 5 Opiekun medyczny 5 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 4 Fotograf 4 Magazynier-logistyk 4 Kucharz 4 Fryzjer 4 Jeździec 4 Sprzedawca 4 Ogrodnik 4 Pszczelarz 4 Rolnik 4 Rybak śródlądowy 4 Monter konstrukcji budowlanych 4 Zdun 4 Murarz-tynkarz 4 Kamieniarz 4 Betoniarz-zbrojarz 4 Cieśla 4 Szkutnik 4 Monter nawierzchni kolejowej 4 Monter budownictwa wodnego 4 Dekarz 4 Monter izolacji budowlanych 4 Monter izolacji przemysłowych 4 Monter systemów rurociągowych 4 Monter sieci i instalacji sanitarnych 4 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 4 Monter stolarki budowlanej 4 Lakiernik 4 Kominiarz 4 Modelarz odlewniczy 4 Blacharz 4 Blacharz izolacji przemysłowych 4 Blacharz samochodowy 4 Monter kadłubów jednostek pływających 4 Kowal 4 Ślusarz 4 Operator obrabiarek skrawających 4 Mechanik pojazdów samochodowych 4 Mechanik motocyklowy 4 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 4 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 4 Mechanik precyzyjny 4 Optyk-mechanik 4 Zegarmistrz 4 Złotnik-jubiler 4 Koszykarz-plecionkarz 4 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 4 Drukarz 4 Introligator 4 Elektryk 4 Elektromechanik 4 Elektromechanik pojazdów samochodowych 4 Elektronik 4 Mechatronik 4 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 4 Przetwórca ryb 4 Wędliniarz 4 Cukiernik 4 Piekarz 4 Stolarz 4 Krawiec 4 Kuśnierz 4 Tapicer 4 Garbarz skór 4 Obuwnik 4 Kaletnik 4 Górnik eksploatacji podziemnej 4 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 4 Górnik eksploatacji otworowej 4 Wiertacz 4 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 4 Operator maszyn i urządzeń hutniczych 4 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 4 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 4 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 4 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 4 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 4 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 4 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 4 Kierowca mechanik 4 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 4 Operator maszyn leśnych 4 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 4 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 4 Pracownik pomocniczy krawca 4 Pracownik pomocniczy mechanika 4 Pracownik pomocniczy ślusarza 4 Pracownik pomocniczy stolarza 4 Asystent fryzjera
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-BHP-2.1-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-OMZ-2.1-OMZ Organizacja pracy małych zespołów
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-PDG-2.1-PDG Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-JOZ-2.1-JOZ Język obcy ukierunkowany zawodowo
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-KPS-2.1-KPS Kompetencje personalne i społeczne
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1