Podstawa programowa
10 Technik transportu drogowego 9 Technik pożarnictwa 8 Technik elektroniki i informatyki medycznej 8 Technik usług pocztowych i finansowych 8 Technik rachunkowości 8 Technik archiwista 8 Technik usług kosmetycznych 7 Technik pojazdów samochodowych 7 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 7 Technik elektroradiolog 7 Technik sterylizacji medycznej 7 Technik farmaceutyczny 7 Protetyk słuchu 7 Technik dentystyczny 7 Asystentka stomatologiczna 7 Higienistka stomatologiczna 7 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 7 Opiekunka dziecięca 7 Ortoptystka 7 Terapeuta zajęciowy 7 Technik ekonomista 7 Technik administracji 7 Asystent osoby niepełnosprawnej 7 Opiekun osoby starszej 7 Opiekun w domu pomocy społecznej 7 Opiekunka środowiskowa 7 Florysta 7 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 7 Technik handlowiec 7 Technik księgarstwa 7 Opiekun medyczny 7 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 7 Kierowca mechanik 6 Technik elektryk 6 Technik energetyk 6 Technik elektronik 6 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 6 Technik mechanik 6 Technik górnictwa odkrywkowego 6 Technik górnictwa otworowego 6 Technik górnictwa podziemnego 6 Technik hutnik 6 Technik odlewnik 6 Technik przeróbki kopalin stałych 6 Technik wiertnik 6 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 6 Technik urządzeń dźwigowych 6 Technik budowy jednostek pływających 6 Technik mechanik okrętowy 6 Technik mechanik lotniczy 6 Technik ortopeda 6 Technik optyk 6 Technik masażysta 6 Technik logistyk 6 Technik spedytor 6 Technik teleinformatyk 6 Technik telekomunikacji 6 Mechanik pojazdów samochodowych 6 Elektromechanik pojazdów samochodowych 6 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 5 Technik analityk 5 Technik geodeta 5 Technik geolog 5 Technik budownictwa 5 Technik budownictwa wodnego 5 Technik inżynierii środowiska i melioracji 5 Technik renowacji elementów architektury 5 Technik budowy dróg 5 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 5 Technik inżynierii sanitarnej 5 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 5 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 5 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 5 Technik mechatronik 5 Technik papiernictwa 5 Technik technologii chemicznej 5 Technik automatyk 5 Technik garbarz 5 Technik gazownictwa 5 Technik obuwnik 5 Technik technologii drewna 5 Technik technologii szkła 5 Technik technologii wyrobów skórzanych 5 Technik transportu kolejowego 5 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 5 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 5 Technik włókiennik 5 Stroiciel fortepianów i pianin 5 Technik budowy fortepianów i pianin 5 Technik procesów drukowania 5 Technik procesów introligatorskich 5 Technik przemysłu mody 5 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 5 Technik ceramik 5 Technik architektury krajobrazu 5 Technik hodowca koni 5 Technik ogrodnik 5 Technik pszczelarz 5 Technik rolnik 5 Technik rybactwa śródlądowego 5 Technik leśnik 5 Technik przetwórstwa mleczarskiego 5 Technik technologii żywności 5 Technik nawigator morski 5 Technik rybołówstwa morskiego 5 Technik żeglugi śródlądowej 5 Technik awionik 5 Technik lotniskowych służb operacyjnych 5 Technik weterynarii 5 Technik ochrony środowiska 5 Technik agrobiznesu 5 Technik eksploatacji portów i terminali 5 Technik organizacji reklamy 5 Technik fotografii i multimediów 5 Technik żywienia i usług gastronomicznych 5 Technik informatyk 5 Technik tyfloinformatyk 5 Technik realizacji dźwięku 5 Technik realizacji nagrań i nagłośnień 5 Technik prac biurowych 5 Technik obsługi turystycznej 5 Technik hotelarstwa 5 Kelner 5 Technik usług fryzjerskich 5 Technik turystyki wiejskiej 5 Sprzedawca 5 Szkutnik 5 Lakiernik 5 Modelarz odlewniczy 5 Blacharz 5 Blacharz samochodowy 5 Monter kadłubów jednostek pływających 5 Kowal 5 Ślusarz 5 Operator obrabiarek skrawających 5 Mechanik motocyklowy 5 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 5 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 5 Mechanik precyzyjny 5 Optyk-mechanik 5 Zegarmistrz 5 Złotnik-jubiler 5 Elektryk 5 Elektromechanik 5 Elektronik 5 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 5 Górnik eksploatacji podziemnej 5 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 5 Górnik eksploatacji otworowej 5 Wiertacz 5 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 5 Operator maszyn i urządzeń hutniczych 5 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 5 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 4 Fotograf 4 Magazynier-logistyk 4 Kucharz 4 Fryzjer 4 Jeździec 4 Ogrodnik 4 Pszczelarz 4 Rolnik 4 Rybak śródlądowy 4 Monter konstrukcji budowlanych 4 Zdun 4 Murarz-tynkarz 4 Kamieniarz 4 Betoniarz-zbrojarz 4 Cieśla 4 Monter nawierzchni kolejowej 4 Monter budownictwa wodnego 4 Dekarz 4 Monter izolacji budowlanych 4 Monter izolacji przemysłowych 4 Monter systemów rurociągowych 4 Monter sieci i instalacji sanitarnych 4 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 4 Monter stolarki budowlanej 4 Kominiarz 4 Blacharz izolacji przemysłowych 4 Koszykarz-plecionkarz 4 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 4 Drukarz 4 Introligator 4 Mechatronik 4 Przetwórca ryb 4 Wędliniarz 4 Cukiernik 4 Piekarz 4 Stolarz 4 Krawiec 4 Kuśnierz 4 Tapicer 4 Garbarz skór 4 Obuwnik 4 Kaletnik 4 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 4 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 4 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 4 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 4 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 4 Operator maszyn leśnych 4 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 4 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 4 Pracownik pomocniczy krawca 4 Pracownik pomocniczy mechanika 4 Pracownik pomocniczy ślusarza 4 Pracownik pomocniczy stolarza 4 Asystent fryzjera
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-BHP-2.1-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-POLIC-PODPRZE-2.0-I Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E3-POLIC-PODPRZE-2.0.1-I Gospodarka rynkowa: przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej, rodzaje rynków, podmioty gospodarki rynkowej, struktury rynkowe, mechanizm rynkowy, fazy cyklu koniunkturalnego, rola państwa w gospodarce, konsument na rynku. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0.1
E3-POLIC-WF-2.0-I Sprawność i aktywność fizyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E3-POLIC-WF-2.0.1-I Sprawność fizyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-OMZ-2.1-OMZ Organizacja pracy małych zespołów
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-POLIC-PODPRZE-2.0.1-II Rynek finansowy: instytucje rynku finansowego, formy inwestowania, bank centralny, bankowość komercyjna i spółdzielcza, podatki, ubezpieczenia, umowy bankowe i ubez-pieczeniowe, ochrona klienta usług finansowych, etyka w finansach. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0.1
E3-POLIC-WF-2.0.1-II Aktywność fizyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0.1
E3-POLIC-PODPRZE-2.0-II Kształcenie postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-PDG-2.1-PDG Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1