USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-WF-2.0-KLIV-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLIV-I Elementy historii rodzinnej i regionalnej. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLIV-II Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLIV-II Aktywność fizyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLIV-III Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLIV-III Refleksja nad historią jako nauką. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLIV-IV Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLIV-IV Edukacja zdrowotna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLIV-V Treści dodatkowe, nieobowiązkowe, do wyboru przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0.1, 2.0