USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-WF-2.0-KLIVVIII-I Kompetencje społeczne. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIVVIII] Klasy IV-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0