USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVI] Klasy V i VI, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-II Aktywność fizyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVI] Klasy V i VI, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-III Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVI] Klasy V i VI, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-IV Edukacja zdrowotna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVI] Klasy V i VI, Wersje: 2.0.1, 2.0