Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-I Cywilizacje starożytne. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-II Bizancjum i świat islamu. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-III Średniowieczna Europa. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-IV Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-V Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-VI Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-VII Polska w XIV–XV wieku. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-VIII Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-IX „Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-X Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0