Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-I Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1] Język obcy nowożytny - PP wersja II.1, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-II Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1] Język obcy nowożytny - PP wersja II.1, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-III Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1] Język obcy nowożytny - PP wersja II.1, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IV Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1] Język obcy nowożytny - PP wersja II.1, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-V Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu):
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1] Język obcy nowożytny - PP wersja II.1, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-VI Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1] Język obcy nowożytny - PP wersja II.1, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-VII Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1] Język obcy nowożytny - PP wersja II.1, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-VIII Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1] Język obcy nowożytny - PP wersja II.1, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-IX XI. Uczeń posiada:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1] Język obcy nowożytny - PP wersja II.1, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1-X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1] Język obcy nowożytny - PP wersja II.1, Wersje: 2.0.1, 2.0