USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1DJ-I W zakresie wymagań szczegółowych określonych w dziale I–VIII: uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.1.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1DJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap, oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII), Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1DJ-II W zakresie wymagania określonego w dziale IX: uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.1. W szczególności – w odniesieniu do kultury krajów obszaru nauczanego języka – posiada podstawową wiedzę dotyczącą m.in. ich literatury, historii, geografii.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1DJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap, oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII), Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1DJ-III W zakresie wymagań określonych w działach X–XIV: uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.1., ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w dziale XIV.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1DJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap, oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII), Wersje: 2.0.1, 2.0