Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-JOB-2.0-PPII2DJ-I Uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.2.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII2DJ] Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap , oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII), Wersje: 2.0.1, 2.0