USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS11-I Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS11] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS11-II Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne, w tym dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS11] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS11-III Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne, w tym dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, instrukcje, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS11] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS11-IV Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne, w tym wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS11] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS11-V Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, kartkę pocztową, e-mail, historyjkę, list prywatny, życiorys, CV, list motywacyjny, wpis na blogu):
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS11] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS11-VI Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach, w tym związanych z komunikowaniem się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS11] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS11-VII Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, list prywatny, formularz, e-mail, komentarz, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach, w tym związanych z komunikowaniem się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS11] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS11-VIII Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie, w tym prosty tekst związany z wykonywaniem typowych czynności zawodowych:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS11] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS11-IX Uczeń posiada:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS11] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS11-X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS11] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1, Wersje: 2.0.1