USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS12-I Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS12] Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS12-II Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne, w tym dotyczące wykonywania najbardziej typowych czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS12] Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS12-III Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne, w tym dotyczące wykonywania najbardziej typowych czynności zawodowych (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, instrukcje, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS12] Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS12-IV Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne, w tym wypowiedzi umożliwiające elementarne komunikowanie się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS12] Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS12-V Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi umożliwiające elementarne komunikowanie się w środowisku pracy (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, kartkę pocztową, e-mail, historyjkę, wpis na blogu):
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS12] Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS12-VI Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach, w tym związanych z elementarnym komunikowaniem się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS12] Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS12-VII Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach, w tym związanych z elementarnym komunikowaniem się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS12] Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS12-VIII Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie, w tym bardzo prosty tekst związany z wykonywaniem najbardziej typowych czynności zawodowych:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS12] Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS12-IX Uczeń posiada:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS12] Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS12-X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS12] Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2, Wersje: 2.0.1