Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E0-PRZEDSZ-WP-2.0-I Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
Poziom: [E0] Etap 0, Szkoła: [PRZEDSZ] Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, Wersje: 2.0.1, 2.0
E0-PRZEDSZ-WP-2.0-II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
Poziom: [E0] Etap 0, Szkoła: [PRZEDSZ] Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, Wersje: 2.0.1, 2.0
E0-PRZEDSZ-WP-2.0-III Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
Poziom: [E0] Etap 0, Szkoła: [PRZEDSZ] Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, Wersje: 2.0.1, 2.0
E0-PRZEDSZ-WP-2.0-IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
Poziom: [E0] Etap 0, Szkoła: [PRZEDSZ] Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, Wersje: 2.0.1, 2.0