Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E1-POCZ-EMUZ-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-ETECH-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-PGSPEC-EW-2.0-I Ja.
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [PGSPEC] Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EPOL-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-JOB-2.0-1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EMAT-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EPLAST-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-JKASZ-2.0-1 Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego, najbliższego otoczenia i przeżywanej codzienności, umożliwiającym realizację wymagań ogólnych w zakresie następujących obszarów tematycznych:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-ETY-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie rozumienia podstawowych zasad i pojęć etyki. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EINF-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0