Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E3-ZAWSPEC-EDUSPEC-2.0-I Taki sam, ale inny:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [ZAWSPEC] Szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-ZAWSPEC-EDUSPEC-2.0-II Aktywny społecznie:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [ZAWSPEC] Szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-ZAWSPEC-EDUSPEC-2.0-III Aktywny zawodowo
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [ZAWSPEC] Szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Wersje: 2.0.1, 2.0