Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E1-POCZ-EINF-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EINF-2.0-2 Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EINF-2.0-3 Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EINF-2.0-4 Osiagnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EINF-2.0-5 Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0