Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E1-POCZ-EMUZ-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EMUZ-2.0-2 Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej. Śpiew. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EMUZ-2.0-3 Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EMUZ-2.0-4 Gra na instrumentach muzycznych. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EMUZ-2.0-5 Osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu dźwięku. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0