USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E1-POCZ-EPLAST-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EPLAST-2.0-2 Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EPLAST-2.0-3 Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0