Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E1-POCZ-EPRZYR-2.0-1 Osiągnięcia w zakr esie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EPRZYR-2.0-2 Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-EPRZYR-2.0-3 Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0