Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E1-POCZ-ESPOL-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-ESPOL-2.0-2 Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0