Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E1-POCZ-ETECH-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-ETECH-2.0-2 Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-POCZ-ETECH-2.0-3 Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0