USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-ETY-2.0-I Elementy etyki ogólnej. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0
E1-POCZ-ETY-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie rozumienia podstawowych zasad i pojęć etyki. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-ETY-2.0-I Elementy etyki ogólnej. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E2-PODST-ETY-2.0-II Człowiek wobec innych ludzi. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-ETY-2.0-II Człowiek wobec siebie. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E1-POCZ-ETY-2.0-2 Osiągnięcia w zakresie stosowania poznanych zasad. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0
E2-PODST-ETY-2.0-III Człowiek wobec siebie. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-ETY-2.0-III Człowiek a świat ludzkich wytworów. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E2-PODST-ETY-2.0-IV Człowiek a świat ludzkich wytworów. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-ETY-2.0-IV Wybrane problemy moralne (do wyboru). Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0