Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZII-ETY-2.2-POGIM-I Elementy etyki ogólnej
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [POGIM] Branżowa szkoła II stopnia, absolwenci dotychczasowego gimnazjum, Wersje: 2.2
E3-LO-ETY-2.2-ZPOD-I Elementy etyki ogólnej.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPOD] Zakres podstawowy, Wersje: 2.2
E2-PODST-ETY-2.0-I Elementy etyki ogólnej. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZII-ETY-2.2-I Elementy etyki ogólnej.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Wersje: 2.2
E1-POCZ-ETY-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie rozumienia podstawowych zasad i pojęć etyki. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-ETY-2.0.1-I Elementy etyki ogólnej.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-ETY-2.0-I Elementy etyki ogólnej. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZII-ETY-2.2-II Wybrane zagadnienia etyki szczegółowej (praktycznej, stosowanej, zawodowej)
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Wersje: 2.2
E3-BRANZI-ETY-2.0-II Człowiek wobec siebie. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-ETY-2.0-II Człowiek wobec innych ludzi. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0.1, 2.0