USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E1-PGSPEC-EW-2.0-I Ja.
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [PGSPEC] Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-PGSPEC-EW-2.0-II Ja i otoczenie.
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [PGSPEC] Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, Wersje: 2.0.1, 2.0
E1-PGSPEC-EW-2.0-III To, co mi pomaga.
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [PGSPEC] Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, Wersje: 2.0.1, 2.0