USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-HIST-2.0-I Europa i świat po I wojnie światowej. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-I Cywilizacje starożytne. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLIV-I Elementy historii rodzinnej i regionalnej. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLIV-II Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-HIST-2.0-II Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-II Bizancjum i świat islamu. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-III Średniowieczna Europa. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-HIST-2.0-III Kryzys demokracji w Europie Zachodniej. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLIV-III Refleksja nad historią jako nauką. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0
E2-PODST-HIST-2.0-KLVVIII-IV Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVIII] Klasy V-VIII, Wersje: 2.0