USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-LO-HMUZ-2.2-ZROZ-I Muzyka w ujęciu historycznym – periodyzacja, język, właściwości i charakterystyka.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-LO-HMUZ-2.2-ZROZ-II Analiza i interpretacja dzieł muzycznych. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-LO-HMUZ-2.2-ZROZ-III Tworzenie wypowiedzi związanych z historią i kulturą muzyczną. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2