USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-LO-JLAC-2.2-ZROZ-I W zakresie kompetencji językowych. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-LO-JLAC-2.2-ZROZ-II W zakresie kompetencji kulturowych. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-LO-JLAC-2.2-ZROZ-III W zakresie kompetencji społecznych. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2