USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
14 Język obcy nowożytny - PP wersja II.1 14 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi - PP wersja II.2 (II etap, klasy VII i VIII)) 14 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (III etap, kontynuacja, zakres podstawowy) - III.1.P 14 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (III etap, kontynuacja, zakres rozszerzony) - III.1.R 14 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (III etap, kontynuacja) - III.2 14 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (III etap, od podstaw) - III.2.0 14 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS1.0 14 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1 14 Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2 14 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego od podstaw w BS1) - III.BS2.0 14 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1 14 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2 14 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ 13 Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących 13 Język obcy nowożytny - poziom IV.1 - dla kontynuujących naukę 13 Branżowa szkoła II stopnia, absolwenci dotychczasowego gimnazjum 3 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap, oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII) 1 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap , oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII)
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1DJ-I W zakresie wymagań szczegółowych określonych w dziale I–VIII: uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.1.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1DJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap, oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII), Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII2-I Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII2] Język obcy nowożytny nauczany jako drugi - PP wersja II.2 (II etap, klasy VII i VIII)), Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-LO-JOB-2.2-PPIII1R-I Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIII1R] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (III etap, kontynuacja, zakres rozszerzony) - III.1.R, Wersje: 2.2
E3-BRANZI-JOB-2.0-PIV1-I Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PIV1] Język obcy nowożytny - poziom IV.1 - dla kontynuujących naukę, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS10-I Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS10] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS1.0, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS12-I Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS12] Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS21-I Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS21] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1, Wersje: 2.2
E3-BRANZI-JOB-2.0.1-PPIIIBS11-I Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PPIIIBS11] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1, Wersje: 2.0.1
E1-POCZ-JOB-2.0-1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII2DJ-I Uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.2.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII2DJ] Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap , oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII), Wersje: 2.0.1, 2.0