Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZII-JPOL-2.2-I Kształcenie literackie i kulturowe.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Wersje: 2.2
E3-BRANZI-JPOL-2.0-I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I Kształcenie literackie i kulturowe.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIVVI] Klasy IV-VI, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZII-JPOL-2.2-POGIM-I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [POGIM] Branżowa szkoła II stopnia, absolwenci dotychczasowego gimnazjum, Wersje: 2.2
E3-BRANZI-JPOL-2.0.1-I Kształcenie literackie i kulturowe.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1
E3-LO-JPOL-2.2-ZROZ-I Kształcenie literackie i kulturowe.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-LO-JPOL-2.2-ZPODROZ-I Kształcenie literackie i kulturowe.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPODROZ] Zakres podstawowy i rozszerzony, Wersje: 2.2
E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-0 Uczeń spełnia wymagania określone dla klas IV–VI.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVIIVIII] Klasy VII i VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-LO-JPOL-2.2-ZPODROZ-II Kształcenie językowe.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPODROZ] Zakres podstawowy i rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JPOL-2.2-II Kształcenie językowe.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Wersje: 2.2