USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I Kształcenie literackie i kulturowe.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIVVI] Klasy IV-VI, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-JPOL-2.0-I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-0 Uczeń spełnia wymagania określone dla klas IV–VI.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVIIVIII] Klasy VII i VIII, Wersje: 2.0
E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-II Kształcenie językowe
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIVVI] Klasy IV-VI, Wersje: 2.0
E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-I Kształcenie literackie i kulturowe.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVIIVIII] Klasy VII i VIII, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-JPOL-2.0-II Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E2-PODST-JPOL-2.0-KLVIIVIII-II Kształcenie językowe.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVIIVIII] Klasy VII i VIII, Wersje: 2.0
E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-III Tworzenie wypowiedzi
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIVVI] Klasy IV-VI, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-JPOL-2.0-III Tworzenie wypowiedzi.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-IV Samokształcenie. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIVVI] Klasy IV-VI, Wersje: 2.0