USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-MUZ-2.0-I Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0
E2-PODST-MUZ-2.0-II Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0
E2-PODST-MUZ-2.0-III Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0