Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E2-PODST-MUZ-2.0-I Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-LO-MUZ-2.2-ZPOD-I Ekspresja muzyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPOD] Zakres podstawowy, Wersje: 2.2
E2-PODST-MUZ-2.0-II Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-LO-MUZ-2.2-ZPOD-II Muzyka w wymiarze multimedialnym oraz twórcze wykorzystywanie współczesnych narzędzi komunikacji dźwiękowej, wizualnej i audiowizualnej. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPOD] Zakres podstawowy, Wersje: 2.2
E2-PODST-MUZ-2.0-III Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-LO-MUZ-2.2-ZPOD-III Wprowadzenie w obszar działań instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPOD] Zakres podstawowy, Wersje: 2.2