Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E3-POLIC-PODPRZE-2.0-I Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E3-POLIC-PODPRZE-2.0.1-I Gospodarka rynkowa: przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej, rodzaje rynków, podmioty gospodarki rynkowej, struktury rynkowe, mechanizm rynkowy, fazy cyklu koniunkturalnego, rola państwa w gospodarce, konsument na rynku. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-PODPRZE-2.0-I Człowiek przedsiębiorczy. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-LO-PODPRZE-2.2-I Gospodarka rynkowa: przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej, gospodarka nakazowo-rozdzielcza (centralnie planowana) i rynkowa, rodzaje rynków, podmioty gospodarki rynkowej, struktury rynkowe, mechanizm rynkowy, fazy cyklu koniunkturalnego, rola państwa w gospodarce, konsument na rynku. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Wersje: 2.2
E3-BRANZI-PODPRZE-2.0.1-I Gospodarka rynkowa: przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej, gospodarka nakazowo- -rozdzielcza (centralnie planowana) i rynkowa, rodzaje rynków, podmioty gospodarki rynkowej, struktury rynkowe, mechanizm rynkowy, fazy cyklu koniunkturalnego, rola państwa w gospodarce, konsument na rynku. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1
E3-POLIC-PODPRZE-2.0.1-II Rynek finansowy: instytucje rynku finansowego, formy inwestowania, bank centralny, bankowość komercyjna i spółdzielcza, podatki, ubezpieczenia, umowy bankowe i ubez-pieczeniowe, ochrona klienta usług finansowych, etyka w finansach. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0.1
E3-BRANZI-PODPRZE-2.0.1-II Rynek finansowy: pieniądz i jego obieg, instytucje rynku finansowego, formy inwestowania, bank centralny i polityka pieniężna, bankowość komercyjna i spółdzielcza, podatki, ubezpieczenia, umowy bankowe i ubezpieczeniowe, ochrona klienta usług finansowych, etyka w finansach. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1
E3-POLIC-PODPRZE-2.0-II Kształcenie postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E3-LO-PODPRZE-2.2-II Rynek finansowy: pieniądz i jego obieg, instytucje rynku finansowego, formy inwestowania, bank centralny i polityka pieniężna, bankowość komercyjna i spółdzielcza, podatki, ubezpieczenia, umowy bankowe i ubezpieczeniowe, ochrona klienta usług finansowych, etyka w finansach. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Wersje: 2.2
E3-BRANZI-PODPRZE-2.0-II Rynek – cechy i funkcje. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1, 2.0