USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-POLIC-PODPRZE-2.0-I Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-PODPRZE-2.0-I Człowiek przedsiębiorczy. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E3-POLIC-PODPRZE-2.0-II Kształcenie postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-PODPRZE-2.0-II Rynek – cechy i funkcje. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-PODPRZE-2.0-III Instytucje rynkowe. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E3-POLIC-PODPRZE-2.0-III Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i skutecznego komunikowania się. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-PODPRZE-2.0-IV Państwo, gospodarka. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E3-POLIC-PODPRZE-2.0-IV Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-PODPRZE-2.0-V Przedsiębiorstwo. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E3-POLIC-PODPRZE-2.0-V Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0