Podstawa programowa
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZII-WF-2.2-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Wersje: 2.2
E3-BRANZI-WF-2.0-I Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZII-WF-2.2-POGIM-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [POGIM] Branżowa szkoła II stopnia, absolwenci dotychczasowego gimnazjum, Wersje: 2.2
E2-PODST-WF-2.0-KLIVVIII-I Kompetencje społeczne. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIVVIII] Klasy IV-VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLVIIVIII-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVIIVIII] Klasy VII i VIII, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-POLIC-WF-2.0-I Sprawność i aktywność fizyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVI] Klasy V i VI, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-POLIC-WF-2.0.1-I Sprawność fizyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0.1
E3-LO-WF-2.2-ZPOD-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPOD] Zakres podstawowy, Wersje: 2.2
E3-BRANZI-WF-2.0.1-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1