USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-WF-2.0-I Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLVIIVIII-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVIIVIII] Klasy VII i VIII, Wersje: 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLIVVIII-I Kompetencje społeczne. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIVVIII] Klasy IV-VIII, Wersje: 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVI] Klasy V i VI, Wersje: 2.0
E3-POLIC-WF-2.0-I Sprawność i aktywność fizyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E1-POCZ-WF-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLIV-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIV] Klasa IV, Wersje: 2.0
E1-POCZ-WF-2.0-2 Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLVIIVIII-II Aktywność fizyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVIIVIII] Klasy VII i VIII, Wersje: 2.0
E2-PODST-WF-2.0-KLVVI-II Aktywność fizyczna.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLVVI] Klasy V i VI, Wersje: 2.0