USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej

Usługa Słownika Podstawy Programowej (USPP) jest częścią otwartej na współpracę z instytucjami publicznymi, samorządowymi i rynkiem wydawniczym inicjatywy Poznańskiego Centrum Superkomputerwo-Sieciowego (PCSS) mającej na celu wsparcie otwartych standardów edukacyjnych oraz procesów nauczania opartych o dostępne w sieci Internet zasoby szeroko rozumianych materiałów edukacyjnych. W efekcie podjętych już prac rozwojowych planujemy udostępnić nauczycielom, uczniom i entuzjastom nauczania zestawu różnych narzędzi wspomagających dydaktykę z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Usługa Słownika Podstawy Programowej:

Aktualnie zestaw danych obejmuje Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku oraz 31 marca 2017 roku i pokrywa następujące etapy edukacji:

Rozwój i utrzymanie Usługi Słownika Podstawy Programowej finansowane jest z opłat wnoszonych przez uczestników Porozumienia na rzecz Rozwoju Otwartego Standardu Słownika Podstawy Programowej, którzy mają możliwość komercyjnego korzystania z usługi i wpływ na kierunek jej rozwoju.

Zabronione jest pobieranie i/lub wykorzystywanie zawartości bazy danych bez umowy i pisemnej zgody PCSS. Dane zgromadzone i prezentowane w Usłudze Słownika Podstawy programowej podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

W celu uzyskania dalszych informacji o zasadach i korzyściach wynikających z przystąpienia do Porozumienia proszę wysłać mail na adres: .