USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej

Usługa indeksuje dane zgodnie z następującymi rozporządzeniami: